Lista artykułów

Nazwa artykułu
Powtórne zapytanie ofertowe - doposażenie stacji monitoringu.
Zamówienie publiczne, którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro – numer sprawy: WIOŚ-T.2601.5.1-2.2017
03.03.2017 więcej
Doposażenie stacji monitoringu jakości powietrza: WIOŚ-T.2601.5.1.2017
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – numer
sprawy: WIOŚ-T.2601.5.1.2017
27.02.2017 więcej
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – numer sprawy: WIOŚ-T.2601.8.3.2016
WIOŚ w Olsztynie zaprasza do składania ofert na dostawę i
montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych.
22.12.2016 więcej
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – numer sprawy: WIOŚ-T.2601.8.2.2016.
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – numer
sprawy: WIOŚ-T.2601.8.2.2016.
17.11.2016 więcej